• ماشین‌سازی فروزان آذر تبریز

توزین دار

دستگاه های بسته بندی توزین دار :

1.توزین خطی
2.توزین دایره ایی

توزین خطی : دستگاه های بسته بندی چهار توزین و سه توزین و دو توزین و پرکن های توزین در این دسته قرار دارند و دلیل نام گذاری به این صورت است که هر توزین بصورت خطی و مستقل از هم دیگر کار میکنند.

 

توزین دایره ایی : توزین دایره ایی یا Multi head که از ده توزین شروع شده تا سی توزین هم وجود دارد نحوه کار این دستگاه ها تفاوت زیادی با دستگاه های توزین خطی دارند این نوع توزین ها همگی با هم کار کرده و به همین دلیل سرعت و دقت بالاتری نسبت به توزین خطی دارند